gaziantep-bm

gaziantep-bm

Tapu ve Kadastro XIII. (Gaziantep) Bölge Müdürlüğü

Kahramanmaraş Kadastro Müdürlüğü Eğitim Sertifika Töreni

Kahramanmaraş Kadastro Müdürlüğünde görevli personellerimize nitelik, bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirilmesine yönelik olarak, Ayrıca Cumhurbaşkanlığımız tarafından 10.06.2020 tarih ve 31151 sayı ile yayımlanarak yürürlüğe giren Resmi Yazışmalarda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili Onikişubat Halk Eğitim Müdürlüğünce yapılan iş birliği ile tüm personelimize yüzyüze eğitim kapsamında Eğitim verilmiştir.

Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) toplantısı ...

Genel Müdürlüğümüzün “Merkez ve Taşra Teşkilatı 2021 Yılı İç Tetkik Planı” kapsamında, Bölge Müdürlüğümüzde 15-19 Mart 2021 tarihlerinde yapılan İç Tetkik neticesinde hazırlanan İç Tetkik Raporunun değerlendirilmesi ile Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüklerimizde Covid-19 kapsamında alınan tedbirler ve yapılan uygulamaların denetlenmesi, ihtiyaçların tespiti için Bölge Müdürlüğümüz Makam odasında; Bölge Müdür V.

Türk İmar Sen Temsilcilerinin Bölge Müdürlüğümüzü ziyareti...

Türk İmar Sen Genel Başkan Yardımcısı Ethem Yaşar YILMAZ, Türk İmar Sen  Adana Şube Başkanı Zakir AKBİLMEZ, Türk İmar Sen  Gaziantep İl Başkanı Mustafa KERT, Ankara İller Bankası Türk İmar Sen Temsilcisi İlhami BAKIRCI Bölge Müdür Vekilimiz İnan AYYILDIZ'ı makamında ziyaret etmişlerdir.

Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.