TKGM MOBİL

HAKKIMIZDA

 
TKGM

VİZYONUMUZ

Taşınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve yöneten lider kurum olmak.

MİSYONUMUZ

Misyonumuz taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek ve hizmete sunmak.

TARİHÇE

Ülkemizde ilk Tapu Teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulmuş ve Cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür. Tesis edilen ilk kayıtlar tamamen mülkiyete ve tapu işlemlerine yönelik olmuş ve bu dönemlerde hiçbir harita çalışması, kadastro tesisi ve güncelleştirilmesi konusunda da bir çalışma yapılmamıştır. Cumhuriyetin kurulmasından sonra bağımsız bir tapu teşkilatının oluşturulması konusu; özel bir dal olması, bu hususta özel bir deneyim gerektirmesi ve kapsamının genişliği sebepleriyle önem kazanmıştır. Bunun üzerine 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı kurulmuştur. Bu teşkilat bünyesine 1925 yılında 658 sayılı Kanunla kadastro birimi ilave edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı Kanunla belirlenmiş olup Teşkilat, Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. Daha sonra, 7 Temmuz 1939 tarihinde Adalet Bakanlığına bağlanmış ve nihayet taşıdığı önem ve bağımsızlığı göz önüne alınarak 10 Ağustos 1951 tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır. 22 Kasım 2002 Tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlanmıştır. 08 Temmuz 2011 tarihinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır.

GÖREVLER

 • Genel Müdürlüğümüzün 10.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6083 sayılı "Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun" ile belirlenen görev ve yetkileri şunlardır:
 • a) Devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlerinin yapılmasını, siciller üzerindeki değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin arşivlenerek korunmasını sağlamak.
 • b) Ülkenin kadastrosunu yapmak, değişiklikleri takip etmek, tapu planlarının yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, bunlara ilişkin kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek.
 • c) Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacı ile jeodezik altyapı, havadan fotoğraf alımı, 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve temel prensipleri tespit etmek.
 • ç) Mekansal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturmak, verilerden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının faydalanmasını sağlamak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapmak.
 • d) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili işlemlerini yapmak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki taşınmazları ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak, devletlerarası emlak müzakerelerine katılmak.
 • e) Görev alanıyla ilgili konularda, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak müşterek projeler planlamak, yürütmek.
 • f) 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans vermek, bu büroların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.
 • g) Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.
 • ğ) Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarınca uyulacak esasları belirlemek, koordinasyonu sağlamak.
 • h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

HABERLER

 

3713 Sayılı Kanun Kapsamında Kurumumuz Emrine Yerleştirilen Adaylar Hakkında Duyuru
22.01.2018 17:06:07

Güney Noterliği Hakkında
12.01.2018 16:18:00

Yetki Alanı Dışı Tapu İşlemleri 2018/1 Sayılı Genelge
08.01.2018 15:17:03

Taşeron İşçi ve Güvenlik Görevlilerinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesine Dair Duyuru
04.01.2018 12:36:00

2018 Yılı Tapu ve Kadastro Harçları ve Damga Vergisi
29.12.2017 17:42:04

2017/8 Sayılı Genelge Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hakkındaki Genelge
26.12.2017 15:39:00

2565 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorgulamalar (2017/4 Sayılı Genelge Eki) GENELGE:1778 2017/7
13.12.2017 11:12:32

11 Kasım 2017 Tarihinde Yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları İle Sınav Sonuçlarına İtiraz Usulü Hakkında
12.12.2017 17:50:00

KPSS 2017/2 İle ÖSYM’ce Kurumumuz Emrine Yerleştirilen Adaylar Hakkında
08.12.2017 09:39:29

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kurumumuza Yerleşen Adayların Dikkatine
06.12.2017 11:19:00

TKGM RANDEVU

 E-TAHSİLAT

 

HARÇ TAHSİLATI İÇİN TIKLAYINIZ
DÖNER SERMAYE TAHSİLATI İÇİN TIKLAYINIZ


TKGM Başvuru Sorgu

 

MÜDÜRLÜKLER

 

Ankara Tapu ve Kadastro I. Bölge Müdürlüğü

 • Telefon : Telefon (0312) 551 27 11
 • Faks : (0312) 417 07 33
 • E-Mail : ankara@tkgm.gov.tr
 • Adres : Kavaklıdere Mah. Büklüm Sokak No:21 06680 Çankaya/ANKARA
 • harita
 • harita Büyütmek için haritaya tıklayınız.

Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

Antalya Tapu ve Kadastro VI. Bölge Müdürlüğü

 • Telefon : Telefon (0242)280 10 00 - 01 - 02 - 03
 • Faks : 0 242 238 63 16
 • E-Mail : antalya@tkgm.gov.tr
 • Adres : MELTEM MAH.3802.SK. NO:4 K:2 MURATPAŞA/ANTALYA
 • harita
 • harita Büyütmek için haritaya tıklayınız.

Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

Bursa Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürlüğü

 • Telefon : Telefon (0224) 314 46 13 - (0224) 314 4614
 • Faks : (0224) 221 34 65 - 221 69 59
 • E-Mail : bursa@tkgm.gov.tr
 • Adres : Ankara Yolu Doğaçınarı Mah. Karayolları Bölge Müdürlüğü Yanı Yıldırım / Bursa
 • harita
 • harita Büyütmek için haritaya tıklayınız.

Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

Denizli Tapu ve Kadastro XVIII. Bölge Müdürlüğü

 • Telefon : Telefon (0258) 2801649
 • Faks : (0258) 241 32 17, 241 27 90
 • E-Mail : denizli@tkgm.gov.tr
 • Adres : Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 51. Sokak No:18 Merkezefendi / Denizli
 • harita
 • harita Büyütmek için haritaya tıklayınız.

Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

Diyarbakır Tapu ve Kadastro VII. Bölge Müdürlüğü

 • Telefon : Telefon 0412 2521590
 • Faks : 0412 2521596
 • E-Mail : diyarbakir@tkgm.gov.tr
 • Adres : Kooperatifler Mahallesi Şair Sırrı Hanım Sok.No:4 Yenişehir/Diyarbakır
 • harita
 • harita Büyütmek için haritaya tıklayınız.

Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

Edirne Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü

 • Telefon : Telefon 0284 280 10 10
 • Faks : (0284) 236 44 38
 • E-Mail : edirne@tkgm.gov.tr
 • Adres : İSTASYON MAH. SANAYİ SİTESİ 1. CAD.NO 65 EDİRNE
 • harita
 • harita Büyütmek için haritaya tıklayınız.

Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

Elazığ Tapu ve Kadastro XVI. Bölge Müdürlüğü

 • Telefon : Telefon (0424) 280 10 00 - (0424) 280 10 01
 • Faks : (0424) 248 38 07
 • E-Mail : elazig@tkgm.gov.tr
 • Adres : Cumhuriyet Mah.Malatya Cad.No:116 ELAZIĞ
 • harita
 • harita Büyütmek için haritaya tıklayınız.

Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

Erzurum Tapu ve Kadastro VIII. Bölge Müdürlüğü


Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

Gaziantep Tapu ve Kadastro XIII. Bölge Müdürlüğü

 • Telefon : Telefon (0342)231 46 13 - 231 13 76 - 220 78 48 - 230 83 75
 • Faks : (0342) 230 42 55
 • E-Mail : gaziantep@tkgm.gov.tr
 • Adres : İncilipınar Mah.36016 Nolu Sok. Tapu ve Kadastro XIII.Bölge Müd.Hizmet Binası Kat:3 Ş.Kamil / GAZİANTEP
 • harita
 • harita Büyütmek için haritaya tıklayınız.

Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

Hatay Tapu ve Kadastro XII. Bölge Müdürlüğü

 • Telefon : Telefon (0326) 280 10 38
 • Faks : (0326) 213 90 77
 • E-Mail : hatay@tkgm.gov.tr
 • Adres : Cumhuriyet Mah. Gündüz Cad. No:29 ANTAKYA / HATAY
 • harita
 • harita Büyütmek için haritaya tıklayınız.

Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü


Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

İzmir Tapu ve Kadastro III. Bölge Müdürlüğü

 • Telefon : Telefon 232 446 47 00
 • Faks : 232 446 47 50
 • E-Mail : izmir@tkgm.gov.tr
 • Adres : Hükümet Binası D-E Blok Kat:2 Konak İZMİR
 • harita
 • harita Büyütmek için haritaya tıklayınız.

Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

Eskişehir Tapu ve Kadastro XVII. Bölge Müdürlüğü

 • Telefon : Telefon (0222) 280 10 00 - 227 58 58
 • Faks : (0222) 227 30 30
 • E-Mail : eskisehir@tkgm.gov.tr
 • Adres : Gündoğdu Mh. Man. Sk. No:3 B Blok ESKİŞEHİR
 • harita
 • harita Büyütmek için haritaya tıklayınız.

Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü

 • Telefon : Telefon (0366) 280 50 00 - 280 50 01
 • Faks : (0366) 214 88 06
 • E-Mail : kastamonu@tkgm.gov.tr
 • Adres : Hepkebirler Mahallesi Sakarya Caddesi No:6 Kat:4 KASTAMONU
 • harita
 • harita Büyütmek için haritaya tıklayınız.

Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

Kayseri Tapu ve Kadastro XI. Bölge Müdürlüğü

 • Telefon : Telefon 0352 2801016
 • Faks : 0352 2221798
 • E-Mail : kayseri@tkgm.gov.tr
 • Adres : Camikebir Mah.Sakar Sok.No:21 Melikgazi/KAYSERİ
 • harita
 • harita Büyütmek için haritaya tıklayınız.

Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

Konya Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğü

 • Telefon : Telefon (0332) 280 44 97-98-99 - (0332) 321 70 00
 • Faks : (332) 321 70 11
 • E-Mail : konya@tkgm.gov.tr
 • Adres : Ögretmen Evlerı Mahallesı Meçhul Asker Caddesı Meram / KONYA
 • harita
 • harita Büyütmek için haritaya tıklayınız.

Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

Samsun Tapu ve Kadastro X. Bölge Müdürlüğü

 • Telefon : Telefon (0362) 445 22 44
 • Faks : (0362) 445 22 55
 • E-Mail : samsun@tkgm.gov.tr
 • Adres : Gezi Cad. Liman Mah. No:10 55100 İlkadım / Samsun
 • harita
 • harita Büyütmek için haritaya tıklayınız.

Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

Şanlıurfa Tapu ve Kadastro XXI. Bölge Müdürlüğü

 • Telefon : Telefon (0414) 280 10 00
 • Faks : (0414) 315 92 18
 • E-Mail : sanliurfa@tkgm.gov.tr
 • Adres : Paşabağı Mah. Zafer Cad. Ticaret Borsası Binası Kat:6 Haliliye/ŞANLIURFA
 • harita
 • harita Büyütmek için haritaya tıklayınız.

Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

Sivas Tapu ve Kadastro XX. Bölge Müdürlüğü

 • Telefon : Telefon (0346) 211 60 80 - 211 60 81 - 211 60 82
 • Faks : (0 346) 211 60 86
 • E-Mail : sivas@tkgm.gov.tr
 • Adres : Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Özel İdare Ek Binası Kat: 3 Merkez / SİVAS
 • harita
 • harita Büyütmek için haritaya tıklayınız.

Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

Trabzon Tapu ve Kadastro IX. Bölge Müdürlüğü

 • Telefon : Telefon (0462) 280 1079
 • Faks : (0462) 230 20 34
 • E-Mail : trabzon@tkgm.gov.tr
 • Adres : İnönü Cad.Hükümet Konağı Valilik Binası C Blok 2. KAT 61040 / Trabzon
 • harita
 • harita Büyütmek için haritaya tıklayınız.

Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü


Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

Yozgat Tapu ve Kadastro XXII. Bölge Müdürlüğü


Bağlı Kadastro Müdürlükleri

Bağlı Tapu Müdürlükleri

İLETİŞİM

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
İletişim Bilgileri


ADRES : Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar/Ankara

TELEFON : (0312) 413 6 000

MAİL : bilgiedinme@tkgm.gov.tr


Müdürlük iletişim bilgileri için tıklayınız...
Tkgm